Post traumatische groei

De meeste mensen kennen de term posttraumatische stress. Dit betekent dat je stressklachten hebt ten gevolge van een trauma. De stressklachten kunnen bestaan uit verhoogde arousal en alertheid, angsten, slaapproblemen, …

Copingmechanismen: jong geleerd, oud gedaan

Hoe we omgaan met stressvolle gebeurtenissen is terug te zien in onze copingmechanismen. Zo zijn sommige mensen geneigd om stressvolle gebeurtenissen te vermijden of gevoelens van angst weg te stoppen …